Biznes

Co można zrobić, jeśli rodzic nie płaci alimentów na dziecko

W przypadku nakazów alimentacyjnych, rodzic otrzymujący alimenty na dziecko może otrzymać orzeczenie, które zazwyczaj obejmuje odsetki, jeśli drugi małżonek nie płaci na czas lub w ogóle.

Różne mechanizmy windykacyjne są dostępne, gdy uzyskujemy wyrok z nakazem zapłaty alimentów. Prawnik zajmujący się prawem rodzinnym może być w stanie pomóc wyjaśnić system alimentów i jego różnice w stosunku do prawa do odwiedzin, które powinny obowiązywać, nawet jeśli rodzic nie wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych.

Co można zrobić, jeśli rodzic nie płaci alimentów na dziecko

Jeśli rodzic uchyla się od płacenia alimentów, można wydać nakaz

Adwokat rozwodowy może pomóc ocenić, czy współmałżonek może być uprawniony do alimentów lub może być zobowiązany do ich zapłaty. Alimenty na rzecz małżonka można nakazać, gdy małżonkowie mają bardzo różne dochody lub gdy jeden z małżonków poświęcił swoją karierę na rzecz rodziny, aby awansować drugiego małżonka. Ponadto współmałżonek może być uprawniony do części interesów biznesowych, które prowadzi drugi współmałżonek. Jeśli osoba z nakazem sądowym nadal uchyla się od płacenia alimentów, prawo przewiduje wiele działań, które można podjąć.

Przede wszystkim można zająć część dochodów na poczet niespłaconych alimentów. Część wypłaty jest zajmowana przez komornika sądowego i wypłacana jako alimenty na dziecko czy współmałżonka. Część dochodu osoby niepłacącej alimentów może zostać automatycznie potrącona na podstawie nakazu sądowego przy pierwszym wydaniu nakazu alimentacyjnego. Jeżeli nakaz ten nie został wydany w momencie przyznawania alimentów, sąd może nakazać zajęcie wynagrodzenia danej osoby w innym terminie. Dzięki temu małżonek lub rodzic otrzymuje środki bezpośrednio od pracodawcy.

Prawo określa, jakie działania mogą zostać podjęte jeśli rodzic po wydaniu nakazu nadal uchyla się od płacenia alimentów na dziecko. Warto również uzyskać pomoc kancelarii ze strony https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty/. Innym sposobem windykacji należności jest zawieszenie lub cofnięcie prawa jazdy lub prawa wykonywania zawodu strony niepłacącej. Rodzic niepłacący alimentów może również mieć ograniczony paszport, aby uniemożliwić mu opuszczenie kraju.