Blog

Środki ochrony roślin stosowane w sadownictwie.

Sadownictwo jest ważną gałęzią rolnictwa, a jabłonie są jednym z najważniejszych gatunków drzew owocowych uprawianych na świecie.

Niestety, jabłonie są podatne na różne choroby grzybowe, które mogą znacznie wpływać na plon i jakość owoców. W celu ochrony upraw sadowniczych przed chorobami grzybowymi, istnieje wiele środków ochrony roślin, które można stosować. Warto omówić najczęstsze choroby grzybowe jabłoni oraz zalecane środki ochrony roślin.

Środki ochrony roślin stosowane w sadownictwie.

W jaki sposób chronić uprawy sadownicze przed występowaniem grzybów?

Fungicydy są kluczowymi środkami ochrony roślin stosowanymi w sadownictwie w celu zwalczania chorób grzybowych. Istnieje wiele dostępnych na rynku fungicydów, które zawierają różne substancje aktywne skuteczne przeciwko konkretnej chorobie. Oplodnia jabłoni, znana również jako mączniak jabłoni, jest jedną z najpowszechniejszych chorób grzybowych występujących na jabłoniach. Jest spowodowana przez grzyby z rodzaju Podosphaera. Objawia się białym nalotem na liściach, pędach i owocach jabłoni. Poważne infekcje mogą prowadzić do deformacji owoców i znacznego zmniejszenia plonów.

Zgnilizna drzew i owoców jest spowodowana przez grzyby z rodzaju Botrytis, może występować na jabłoniach w wilgotnych warunkach. Objawia się brunatnymi plamami na owocach i pędach, które stopniowo się rozprzestrzeniają. Sadownicy powinni stale monitorować stan liści i łodyg, co pozwoli na wczesne wykrycie chorób grzybowych. W tym przypadku można zastosować dedykowane fungicydy. Wielu rolników korzysta także z fungicydów działając prewencyjnie, tego typu opryski warto zastosować w okresie wiosennym, niektóre grzyby mogą zimować w ściółce, rozwijać się wiosną, dlatego bardzo istotne jest odpowiednie monitorowanie sadów. Dodatkowo można zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób grzybiczych poprzez usuwanie opadłych liści, owoców, warto także odpowiednio przycinać drzewka i usuwać chore części roślin.

Choroby grzybowe są jednym z głównych zagrożeń dla upraw sadowniczych, w tym jabłoni. Aby chronić jabłonie przed infekcjami grzybowymi, istotne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin, takich jak fungicydy, które można nabyć na stronie internetowej https://innvigo.com/fungicydy-sadownicze/. Monitoring sadów, prawidłowa higiena stosowana w sadach, pozwoli na zmniejszenie skali występowania chorób grzybowych i zminimalizuje straty w plonach.