Blog

Aparatura i materiały odniesienia do analiz

Firmy z branży petrochemicznej, chemicznej czy też spożywczej, korzystają z różnego rodzaju wzorników.

Dzięki nim mogą dokonywać dokładnej analizy, przykładowo będzie to możliwość sprawdzenia zawartości wody w produktach naftowych, analizy mogą dotyczyć także temperatury zapłonu, lepkości, destylacji. Aby uzyskać dokładny pomiar, należy skorzystać z właściwych odczynników, wzorców posiadających odpowiednie atesty.

Aparatura i materiały odniesienia do analiz

Certyfikowana aparatura laboratoryjna

Wysoce mogą być wykorzystywane do badań środowiskowych, tekstów toksykologicznych, które wykorzystywane są w wielu branżach, można wykorzystać je podczas badania żywności, w branży petrochemicznej, korzystają z nich także firmy farmaceutyczne. Certyfikowane materiały odniesienia będą wykorzystywane także przez medycynę sądową, przykładowo mogą być to badania na obecność narkotyków. Dzięki materiałom odniesienia można również przeanalizować produkty służące do zwalczania szkodników, insektycydy, preparaty ochrony roślin. Dzięki temu można ocenić bezpieczeństwo użytkowania, spełnienie określonych parametrów oraz norm, które często dotyczą wprowadzania produktu na rynek. Podobnie możemy stosować wzorce do analizy czynnych składników biocytów w produktach kosmetycznych, tekstyliach, materiałach budowlanych. Możliwości zastosowania wzorców są bardzo szerokie.

Certyfikowane materiały odniesienia, czyli wzorce, wytwarzane są przez Polską Administrację Miar, dzięki temu uzyskuje się dokładne wyniki opierając się na identycznych materiałach odniesienia. Jest to istotne, aby tworzyć produkty zgodne z normami określanymi na podstawie wykorzystania wzorców o takich samych parametrach. Główny Urząd Miar posiada wzorce odniesienia dotyczące gęstości, lepkości, pH, współczynnika załamania światła, jak również wielu innych, które ważne są w przypadku analizy chemicznej.

Z wzorców, dotyczących przykładowo objętości, korzysta także aparatura laboratoryjna, służąca do prowadzenia badań z wykorzystaniem wzorców chemicznych. Jest to bardzo istotne, aby uzyskać przykładowo powtarzalność wyniku badania. Są to przykładowo szklane lekkościomierze, czy liczniki cząstek.