Biznes

Ochrona patentowa różnych znaków towarowych

Firmy, które chcą chronić swój znak towarowy, mogą zastrzec go w urzędzie, czas trwania ochrony znaku towarowego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, dodatkowo możemy także chronić nasze znaki graficzne, logo, nazwę firmy na terenie Unii Europejskiej.

Rejestrując znak towarowy musimy pamiętać, aby był to znak oryginalny, nie może być to nazwa własna produktu, nie może on już występować w rejestrze znaków towarowych.

Ochrona patentowa różnych znaków towarowych

Jakie rodzaje znaków mogą zostać chronione patentem?

Dobrym przykładem znaku towarowego jest nazwa firmy. Jednak w przypadku rejestracji należy pamiętać, aby był to znak unikalny. Dlatego urząd może odmówić rejestracji znaku towarowego napisanego zwykłą czcionką, natomiast nazwa firmy pisania unikalną czcionką, zawierająca unikalny znak graficzny, może zostać zarejestrowana. Możemy rejestrować oddzielnie znak graficzny oraz nazwę, lub też razem jako znak słowno-graficzny. Jest to bardziej popularna forma rejestrowania znaków przez firmy. Możemy zarejestrować nie tylko nazwy, ale także kształt produktu, bardzo charakterystyczne w tym przypadku są przykładowo butelki na napoje. W tym przypadku rejestrujemy określony wzór przemysłowy. Dodatkowo możemy także zastrzec zapach charakterystyczny dla danego produktu, będą to nie tylko perfumy, ale także może być to przykładowo zapach piłki tenisowej zastrzeżony przez jednego z producentów.

Jednym z przykładów znaków towarowych może być dźwięk, dżingiel, który będzie wykorzystywany przez stację radiowe. Dodatkowo z określonych znaków dźwiękowych mogą korzystać firmy podczas emisji spotów reklamowych. W tym przypadku znak dźwiękowy może zostać zastrzeżony w formie zapisu nutowego. Prawo własności przemysłowej nie ogranicza rodzajów znaków towarowych, możemy zatem spróbować zarejestrować znaki różnego typu, przykładowo mogą być to multimedia, gdzie postacią jest maskotka kojarzona z firmą.

Zastrzeżeniu mogą zatem podlegać różne formy wykorzystywane w marketingu, oznaczaniu towarów. Na stronie internetowej https://znakitowarowe-blog.pl/rodzaje-znakow-towarowych-odmiany/ znajdziemy ciekawy artykuł na temat możliwości rozróżnienia typów poszczególnych znaków graficznych. Grafiki, jak również wiele innych typów znaków towarowych, które mogą zostać objęte prawem własności przemysłowej.